KICO-SOFT   |   Zagrebačka 107, 10 360 Sesvete   |   Tel: +385 1 2950-242

Kutije

Kutije izrađujemo od  mikrovala (E-val), malog vala (B-val) , kromokartona ili nekog drugog kartona po Vašem izboru.

Kromokarton je debljine 0,5 do 0,6 mm. Različitih gramatura od 230-450 gr po m2. Lak je za obradu i prilično flesksibilan pa se koristi uglavnom kao materijal za pakiranje manjih i lakših proizvoda.

Troslojni karton mikroval je debljine 1,5 mm. Ima široku primjenu za namjensko i komercijalno pakiranje gdje je potreban jači materijal i gdje su zahtjevnija pakiranja.

Troslojni karton je debljine 3 mm. Primjenjuje se u izradi transportne ambalaže.

Petoslojni karton je debljine 5 mm. Koristi se za također za izradu transportne ambalaže gdje je potrebna veća jačina i izdržljivost materijala.

Prema upotrebi izrađujemo  tri vrste kutija:

- komercijalne kutije – služe za robu široke potrošnje, moraju sadržavati podatke – proizvođački naziv proizvoda ( ime pod kojim se proizvod prodaje), tip i model proizvoda te oznaku mjere proizvoda (ako je to bitno obilježje proizvoda), datum proizvodnje i rok uporabe( ako je to propisano), za domaće proizvode - naziv i sjedište proizvođača te zemlju podrijetla, za uvozne proizvode - naziv i sjedište uvoznika, naziv proizvođača te zemlju podrijetla. Grafičkim oblikovanjem, koji obuhvaća izbor materijala, tiska, boje i oblika te zahtjeva deklariranja proizvoda, u stanju smo vaš proizvod izdvojiti iz grupe sličnih proizvoda drugih proizvođača.

- skupne kutije - služi za pakiranje većeg broja prodajne ambalaže. No, na skupnu ambalažu možemo promatrati i kao komercijalnu, jer se vrlo često u prodaji nađe na polici uz prodajnu. Sa stanovišta dizajna i izrade, većina skupne ambalaže ravnopravna je prodajnoj.

- transportne kutije – moraju osigurati zaštitu robe od mogućih oštećenja prilikom transporta. Prilikom izrade takvih kutija veliku pažnju pridodajemo tome da oblikom, dimenzijom i volumenom omogućava racionalan transport, manupulaciju i skladištenje.

Icon
Dostava po cijeloj Hrvatskoj
Icon
Mogućnost hitne izrade
Icon Besplatna dostava
na području Zagreba za
narudžbe veće od 1000 kn + PDV.